Το Talent Coaching for Youth, η νέα πιλοτική δράση εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς από τους coaches μέλη του HCA, ξεκίνησε στις αρχές του 2017.
Η δράση απευθύνεται στην φοιτητική κοινότητα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου, με στόχο να στηρίξει τους φοιτητές κατά την διαδικασία προετοιμασίας τους για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας
Μέσα από το πρόγραμμα Talent Coaching for Youth,  14 επαγγελματίες coaches μέλη του HCA προσέφεραν εθελοντικά 8 έως 10 συνεδρίες Career & Talent coaching σε 20 φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με βασικούς άξονες εστίασης του προγράμματος:
  • την ενίσχυση της αυτογνωσίας των φοιτητών (δυνατά σημεία, σημεία προς βελτίωση, ενδιαφέροντα, αξίες κλπ)
  • τη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών σταδιοδρομίας
  • τη δημιουργίααναπτυξιακού πλάνου ενεργειών με στόχο τα επόμενα επαγγελματικά βήματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και με βάση τις αξιολογήσεις των coachees και την ανατροφοδότηση των coaches, το HCA θα προχωρήσει στον περαιτέρω εμπλουτισμό της πρωτοβουλίας αυτής και στην ανάπτυξη νέων συνεργειών με την φοιτητική κοινότητα.
Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής της δράσης Talent Coaching for Youth του HCA είναι η Νίκη Κουλούρη, ο Ισίδωρος Παπαμηχάλης και η Αμάντα Μαλούχου.
http://www.hca.com.gr/?p=2571&lang=el